• Mondhygiene Alkmaar
  • Mondzorg Frieseweg

DE MONDHYGIENIST

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Voor de mondhygiënist is in de wet BIG het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige (vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige) HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.


Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?
  • als het tandvlees bloedt bij het poetsen;
  • als tanden of kiezen los gaan staan;
  • alshet tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit;
  • als het tandvlees terugtrekt;
  • als er regelmatig gaatjes ontstaan;
  • als er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat;
  • als er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is;
  • als mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is.

In de Wet BIG is de toegankelijkheid van de mondhygiënist geregeld. Voor mondgezondheidsvoorlichting is een schriftelijke verwijzing door een tandarts of tandarts-specialist niet noodzakelijk, voor invasieve werkzaamheden als boren wel.