• Mondhygiene Alkmaar
  • Mondzorg Frieseweg


De Mondhygiënist

 


Handan Ay (mondhygiënist Bachelor of Health)

In het jaar 2006 ben ik begonnen met de vierjarige HBO opleiding mondzorgkunde in Amsterdam (ACTA). Tijdens mijn studie heb ik gekozen voor differentiatie parodontologie en orthodontie. Nadat ik afstudeerde heb ik een aantal jaren gewerkt in Alkmaar. Zowel in kleine- als in grote groepspraktijken. Sinds 2014 werk ik als zelfstandige mondhygiënist in diverse praktijken in Noord-Holland. Vanaf april 2016 zal ik vooral in Alkmaar werkzaam zijn. Ik ben actief lid geweest van de NVM (Nederlandse vereniging van Mondhygiënisten). Als regiofunctionaris Noord-Holland noord heb ik diverse regiobijeenkomsten georganiseerd voor de leden van de NVM.
Ook sta ik ingeschreven in het KRM (kwaliteitsregister mondhygiënisten).